Sklopiv

Različite radne širine krute i sklopive od 3 do 9 metara.

Dupli feder

Za jaka i teška tla.

Jednostavni klin

Isto se može kombinovati sa duplim federom.

Grubber-Zinken

Wendeschare za dubinsku obradu tla.

Prateči valjak

Po želji vam šaljemo prateći valjak sa hidrauličnim paralelogramom.

Federringvaljak

Federringvaljak na ljepljivim tlima jako dobro radi.

Wellscheiben

One stvaraju optimalan i mrvičan  sjeme leja.

Prizmeni valjci

Manuelni 3tačka uzimač ima i u hidrauličnoj verziji za na primjer Kreiseleggen.